Điều khoản

Chào mừng bạn đến với website Parky.vn.

Khi bạn truy cập vào website Parky.vn và sử dụng các thông tin, nội dung và dịch vụ mà Parky cung cấp đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các điều kiện và điều khoản sử dụng website Parky.vn và ứng dụng Parky. Chúng tôi có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của website Parky.vn và ứng dụng Parky.

Vì vậy, bạn cần theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên website Parky.vn để cập nhật những thay đổi mới nhất về Điều kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ của Parky. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng website Parky.vn và ứng dụng Parky đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó. Trường hợp không đồng ý, bạn vui lòng không sử dụng các thông tin, nội dung và dịch vụ mà Parky cung cấp.

Sử dụng Parky.vn bạn đã đồng ý với các Điều khoản & Quy định của chúng tôi.

 

Đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin bãi đậu xe.
Đăng ký ngay